Duurzaam Eiland

Hylife Innovations

Hylife Innovations ontwikkelt oplossingen voor de energietransitie. De opwekking van duurzame elektriciteit met wind- en zonneparken werpt lokaal al haar vruchten af. Tegelijkertijd ontstaat er nu een nieuw probleem: de stabiliteit van het elektriciteitsnet staat onder druk. Dat komt door het verschil tussen de opwekking van duurzame energie en het verbruik ervan. Vraag en aanbod zijn niet altijd met elkaar in verhouding. Er is grote behoefte aan energiebuffering om deze asynchroniteit op te vangen. Energiebuffering helpt om de klimaatdoelstellingen te halen.

Hylife Innovations ontwikkelt, vermarkt en realiseert innovat…

Hylife Innovations ontwikkelt oplossingen voor de energietransitie. De opwekking van duurzame elektriciteit met wind- en zonneparken werpt lokaal al haar vruchten af. Tegelijkertijd ontstaat er nu een nieuw probleem: de stabiliteit van het elektriciteitsnet staat onder druk. Dat komt door het verschil tussen de opwekking van duurzame energie en het verbruik ervan. Vraag en aanbod zijn niet altijd met elkaar in verhouding. Er is grote behoefte aan energiebuffering om deze asynchroniteit op te vangen. Energiebuffering helpt om de klimaatdoelstellingen te halen.

Hylife Innovations ontwikkelt, vermarkt en realiseert innovaties, concepten en advies over energie en mobiliteit. Onze innovaties zijn gericht op de verduurzaming van de energievoorziening: van de gebouwde omgeving tot de industrie. Daarbij letten we op allerlei aspecten: duurzaam en energiezuinig bouwen, energieverbruik en -management. Deze integrale benadering is mogelijk door de sterke aspecten van verschillende technologieën, zoals bijvoorbeeld groene waterstof, te combineren. Onze visie is dat de energietransitie bestaat uit een brede combinatie van systemen en toepassingen.

Locatie