Kindwijs

Kindwijs

Kidwijs is een protestants-christelijke scholengroep voor (speciaal) basisonderwijs op Goeree-Overflakkee. 

Alle veertien Kindwijs-scholen werken nauw samen, vanuit de specifieke eigenheid die iedere school kenmerkt, met als opdracht om dicht bij huis protestants-christelijk onderwijs te geven aan unieke leerlingen met een eigen palet aan mogelijkheden. De medewerkers van Kindwijs willen hun leerlingen, in goed contact met ouder(s)/verzorger(s), in een veilige omgeving uitdagen om de hun van God gekregen talenten te ontwikkelen en passende resultaten te behalen. Dat is iedere dag opnieuw de mooie en inhoudsvolle opdracht! 

Locatie