SOPOGO

SOPOGO

De stichting omvat elf scholen voor basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. De scholen staan voor openbaar onderwijs, waar alle kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers welkom zijn, ongeacht hun geloof, levensovertuiging of afkomst.

Locatie